Na rynku usług prawniczych Kancelaria obecna jest od roku 1994.
 
Pierwotnie funkcjonowała w formie spółki cywilnej Tadeusza Smolczewskiego i Szymon Węgrzynowskiego , którzy są jej założycielami.
 
W marcu 2002r. Kancelaria została przekształcona w spółkę jawną, a od 1 stycznia 2007r. Wspólnikami Kancelarii są radcowie prawni Tadeusz Smolczewski, Szymon Węgrzynowski, Krzysztof Płonka, Przemysław Przepióra i Agnieszka Sobota .
 
Nasz zespół liczy obecnie blisko 20 osób.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej na rzecz podmiotów z terenu całej Polski oraz z zagranicy, przede wszystkim jednak przedsiębiorcom - zarówno przedsiębiorstwom państwowym jak i spółkom prawa handlowego (w tym z udziałem kapitału zagranicznego), a także osobom fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto Kancelaria współpracuje z szeregiem organizacji społecznych i charytatywnych, udzielając wyjaśnień i porad.
 
W zakresie swojej działalności Kancelaria prowadzi aktywną współpracę z innymi kancelariami radcowskimi, adwokackimi, notarialnymi w Polsce i poza granicami, a także kancelariami rzeczników patentowych, zapewniając tym samym każdemu klientowi pełny zakres usług prawniczych.
 
Wszystkie usługi wykonywane są z zachowaniem zasady najwyższej staranności i dbałości o prawną ochronę interesów klienta.