baner_i baner_i2

Do zespołu Kancelarii dołączył w 2006 roku.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalizacja:

  • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, zapewniając kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwom wodociągowo – kanalizacyjnym.
  • Włada językiem niemieckim.