baner_i baner_i2

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Radca prawny od roku 2003.

Początkowo pracownik Kancelarii, a od roku 2007 wspólnik Kancelarii.Pełnił funkcję członka rad nadzorczych w kilku spółkach prawa handlowego, obecnie m.in. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki z branży automotiv, notowanej na giełdzie papierów wartościowych.

Specjalizacja:

  • prawo gospodarcze,
  • prawo spółek (przekształcenia i fuzje),
  • prawo podatkowe (optymalizacja podatkowa),
  • prawo samorządu terytorialnego,
  • prawa autorskie i prawa pokrewne (w szczególności w zakresie programów komputerowych),
  • prawo upadłościowe i naprawcze, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków