baner_i baner_i2

Radca Prawny.

Do zespołu Kancelarii dołączył w 2011 roku.

Obecnie odbywa aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Katowicach.

W 2011 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej pracę magisterską pt. "Scope of patent protection in European legal systems", pisaną pod patronatem prof. Michała du Valla.

Specjalizacja:

  • Specjalizuje się w procedurze cywilnej oraz prawie własności intelektualnej.
  • Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym dochodzeniem wierzytelności oraz sporami powstałymi na gruncie prawa medycznego.
  • Włada językiem angielskim.