baner_i baner_i2

Do zespołu Kancelarii dołączyła w 2009 roku.

2010-2013 odbywała Aplikację Radcowską przy OIRP w Katowicach.

W 2009 roku  ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalizacja:

  • Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w szczególności spółek kapitałowych. Specjalizuje się w prawie zobowiązań i sporządzaniu kontraktów handlowych, a także zagadnieniach z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego.
  • Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi z zakresu prawa cywilnego, przede wszystkim zaś sporami dotyczącymi spraw pracowniczych oraz z zakresu sporów pomiędzy przedsiębiorcami, w związku z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem zobowiązań przez strony kontraktów handlowych. Doradza także w sprawach z zakresu tzw. ustawy deweloperskiej, w tym m.in. uczestniczy w sporządzaniu umów deweloperskich.
  • Włada językiem angielskim.