baner_i baner_i2

Radca Prawny.

Do zespołu Kancelarii dołączył w 2010 roku.

Ukończył Aplikację Radcowską przy OIRP w Katowicach.

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalizacja:

  • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze  sporządzaniem oraz realizacją kontraktów budowlanych, w tym w szczególności inwestycji drogowych.
  • Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji inwestycji budowlanych. Doradza także  w sprawach związanych  z publicznym prawem gospodarczym, w tym  z zakresu ochrony konkurencji.
  • Włada językiem angielskim.