baner_i baner_i2

Do zespołu Kancelarii dołączył w 2009 roku.

W latach 2005 – 2008 odbył aplikację sądową, zakończoną pozytywnym złożeniem egzaminu sędziowskiego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.
W 2005 r. ukończył studia magisterskie na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Specjalizacja:

  • doradztwo i reprezentowanie klientów w sporach sądowych, w tym zwłaszcza dotyczących spraw gospodarczych - oraz roszczeń wynikających z tzw. błędów medycznych,
  • usługi prawne w zakresie tworzenia i likwidacji, jak i bieżącego funkcjonowania spółek prawa handlowego,
  • opracowuje treść i bierze udział w negocjacjach kontraktów handlowych, dotyczących działalności podmiotów gospodarczych,
  • włada językiem angielskim.