baner_i baner_i2

Do zespołu Kancelarii dołączył w 2012 roku.

W 2012 roku ukończył studia magisterskie, a w 2014 r. podyplomowe studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalizacja:

  • Specjalizuje się w prawie administracyjnym i jednostek samorządu terytorialnego.
  • Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi z zakresu prawa cywilnego oraz bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego.
  • Włada językiem angielskim.