baner_i baner_i2

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Usługi Kancelarii obejmują kompleksowo obsługę działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców, w szczególności w obszarach szeroko pojętego prawa gospodarczego (w tym prawa handlowego i prawa spółek), prawa podatkowego, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego, prawa antymonopolowego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Oczywiście prowadzimy także szeroką praktykę w zakresie rozwiązywania sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed sądami arbitrażowymi, a ponadto reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Dziedziny prawa:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe,
 • prawo podatkowe
 • prawa autorskie i prawa pokrewne,
 • prawo własności przemysłowej,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • prawo cywilne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo energetyczne,
 • prawo zamówień publicznych,
 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • prawo medyczne ((problematyka udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów leczniczych, zastępstwo przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych)
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawo administracyjne,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • prawo samorządu terytorialnego,
 • prawo europejskie,
 • zagadnienia związane z gospodarką odpadami i funkcjonowaniem przedsiębiorstw komunalnych,
 • prawo ochrony środowiska.