baner_i baner_i2

Radca Prawny.

Do zespołu Kancelarii dołączył w 2012 roku.

Ukończył Aplikację Radcowską przy OIRP w Katowicach.

W 2012 roku  ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwestrytetu Śląskiego a następnie studia podyplomowe "Prawo w ochronie zdrowia".

Specjalizacja:

  • specjalizuje się w problematyce prawa medycznego, w szczególności praw pacjenta i błędu w sztuce lekarskiej.
  • Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi zadośćuczynień i odszkodowań za tzw. błąd medyczny, a także bieżącą obsługą podmiotów leczniczych.
  • Włada językiem angielskim.