Polityka prywatności

Kancelaria Radców Prawnych “IURATOR” T. Smolczewski i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Katowicach, kierując się zarówno przepisami obowiązującego prawa jaki i zasadami etyki radcowskiej, wyznaczającymi wysokie standardy w zakresie ochrony informacji, w tym danych osobowych, które pozyskiwane są w toku udzielania pomocy prawnej, świadoma wagi problemów związanych z ochroną takich informacji i danych, jak również szeregu zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem, w szczególności wynikających z dynamicznego rozwoju metod i technik przetwarzania tych danych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych wskazuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania w tej kwestii, by móc gwarantować Klientom pełną ich ochronę.

W szczególności wszelkie ww. informacje, w tym o transakcjach, rozmowach handlowych oraz prowadzonych postępowaniu sądowych, jak i same dane osobowe, stanowią dane poufne objęte, w przypadku każdego Klienta i osoby, której dotyczą szczególną ochroną. Pracownicy i współpracownicy Kancelarii mający dostęp do materiałów poufnych są zobowiązani do zachowania w całkowitej tajemnicy wszystkich informacji, do jakich mają dostęp. W Kancelarii stale doskonalone są i rozwijane nowoczesne metody przetwarzania informacji i danych, tak, aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom.

Wszystkie zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami stawianymi w tym względzie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Każdy pracownik i współpracownik w chwili podjęcia zatrudnienia w Kancelarii podlega obowiązkowemu szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i danych chronionych tajemnicą zawodową oraz zobowiązani są do postępowania zgodnie z przyjęta Polityką Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

Nasza strona używa Cookies aby działać lepiej. Możesz wyłączyć ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki.