Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne jest specyficzną formą zamówienia publicznego, gdzie strony – publiczna i prywatna – zawierając umowę długoterminową dokonują podziału ryzyk w celu osiągnięcia obopólnych korzyści finansowych. Rodzaj i wysokość tych korzyści jest oczywiście zależna od rodzaju zawartej umowy. Najczęściej jest to umowa o wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług, rzadziej – dostawy. Zawarcie umowy poprzedza długotrwały proces negocjacji, zwany dialogiem konkurencyjnym. Z uwagi na długość związania umową – nawet 30 lat – tak istotne jest, by przeanalizować wszelkie ryzyka obciążające strony.

Co oferujemy:

  • pomoc w przygotowaniu materiałów do zamówienia w trybie PPP
  • doradztwo w dialogu konkurencyjnym, zarówno dla partnera prywatnego, jak i publicznego
  • ocena i negocjacje treści umowy, w szczególności rozłożenia ryzyk pomiędzy partnerami

Dla kogo?

  • zamawiający dążący do zrealizowania inwestycji w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego
  • wykonawca uczestniczący lub chcący uczestniczyć w dialogu konkurencyjnym

Nasza strona używa Cookies aby działać lepiej. Możesz wyłączyć ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki.