Prawo zamówień publicznych

Specyfika zamówień publicznych znana jest każdemu przedsiębiorcy, który kiedykolwiek miał okazję ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Skarb Państwa oraz inne jednostki objęte rygorem zamówień publicznych mają jednak do dyspozycji środki, którymi nie dysponuje obecnie żaden prywatny kontrahent – według danych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, łączna wartość udzielonych zamówień w 2017 r. wyniosła ponad 160 miliardów złotych!

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno podmiotom publicznym – a więc zamawiającym – jak również oferentom albo podmiotom, którym udzielono zamówienia publicznego, od etapu przetargu, do momentu zakończenia realizacji zamówienia. Oprócz doświadczonych radców prawnych, Kancelaria współpracuje również z doradcami, których jedynym przedmiotem działalności jest doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych.

Co oferujemy:

  • doradztwo na etapie ofertowania
  • analiza SIWZ, OPZ
  • doradztwo zamawiającemu przy tworzeniu dokumentacji przetargowej i wyborze właściwego trybu udzielenia zamówieńa
  • pomoc przy tworzeniu pytań do zamawiającego
  • zastępstwo prawne przed KIO, sądami powszechnymi
  • analiza wzorów umów, będących załącznikami do SIWZ
  • szkolenia dla pracowników z zakresu zamówień publicznych

Dla kogo?

  • podmioty objęte rygorem zamówień publicznych
  • wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Nasza strona używa Cookies aby działać lepiej. Możesz wyłączyć ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki.