Kiedy podwyżka za uzyskanie tytułu magistra?

Część podmiotów leczniczych – w szczególności tych publicznych – w swoich regulaminach wynagradzania premiuje pracowników, który uzyskują tytuł magistra. Dotyczy to zwłaszcza pielęgniarek i fizjoterapeutów. W okresie wakacyjnym, gdy pracownicy często bronią swoich prac dyplomowych, pojawia się pytanie – kiedy w zasadzie pracownikowi należy się podwyżka: w momencie złożenia z sukcesem egzaminu dyplomowego czy uzyskania upragnionego dyplomu magistra?

Przede wszystkim należy wskazać, za art.  77. ust 1. pkt 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, że „absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy[…] magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.” Przepis ten jasno wskazuje, iż dyplom ukończenia studiów jedynie potwierdza fakt uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa i otrzymanie go nie jest warunkiem uzyskania tytułu magistra.

Co więcej, art. 76 ust. 7 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazuje, że „datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego”, a nie otrzymanie dyplomu, który, jak już zostało wskazane powyżej, jedynie potwierdza uzyskanie tytułu magistra. Nie można również pominąć ubiegłorocznego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Paragraf 30 tegoż rozporządzenia wyraźnie wskazuje, że tytuł magistra pielęgniarstwa nadaje się po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku pielęgniarstwo.

Sam wydruk i wręczenie dyplomu nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu magistra – jego nadanie ma miejsce w momencie pozytywnego rezultatu egzaminu dyplomowego. Taka też data będzie widnieć na dyplomie. Jeśli więc pracodawca przewidział dodatek z tytułu posiadania tytułu magistra, do jego wypłaty wystarczające będzie okazanie zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego uzyskanie tego tytułu.

Podziel się wpisem z innymi:
Łukasz Modrzyk
lukasz.modrzyk@iurator.com


Nasza strona używa Cookies aby działać lepiej. Możesz wyłączyć ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki.