Nowelizacja k.p.c. – zwrot pisma obarczonego brakami formalnymi

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została już podpisana przez Prezydenta – obecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Obszerna nowelizacja wprowadza szereg zmian, w tym nowy rygor dla pisma obarczonego brakami formalnymi, złożonego przez profesjonalnego pełnomocnika.

Wprowadzonym art. 130 (1a) k.p.c. ustawodawca zadecydował o rozróżnieniu skutków braków formalnych dla pisma składanego przez stronę – tu art 130 k.p.c. nadal przewiduje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych – i pisma złożonego przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. W wypadku bowiem, gdy pismo składa profesjonalny pełnomocnik, a nie może ono otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący zwraca pismo stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

W zarządzeniu o zwrocie pisma wskazuje się braki, które stanowią podstawę zwrotu. W terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może je wnieść ponownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami,
wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek ten nie następuje w przypadku kolejnego zwrotu pisma, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Zastosowano więc analogiczne rozwiązanie jak w przypadku nieprawidłowego opłacenia pisma przez pełnomocnika profesjonalnego.

Podziel się wpisem z innymi:
Łukasz Modrzyk
lukasz.modrzyk@iurator.com


Nasza strona używa Cookies aby działać lepiej. Możesz wyłączyć ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki.