Dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z COVID-19.

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, uchwalona została Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej również “Ustawa”), która weszła w życie w dniu 8 marca 2020 r. Ustawa wprowadziła m.in. możliwość zlecenia pracownikowi pracy zdalnej, ale również przyznała pracownikom pewne dodatkowe uprawnienia socjalne w postaci dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie bowiem z treścią art. 4 ust. 1 Ustawy „W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.” . Wspomniany art. 32 ust. 1 pkt 1 przewiduje zasiłek w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat m.in. “w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem” (ppkt a) – przypadku niewątpliwie najbliższym wskazanemu w “specustawie”.

Wysokość zasiłku wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku i nie wlicza się do okresu zasiłkowego, o którym mowa w art. 33 ust.1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej również “Ustawa o świadczeniach pieniężnych”). Istnieje zatem możliwość pobierania zasiłku, o którym mowa w “specustawie” przez 14 dni, a w późniejszym okresie pobierania zasiłku o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych  z innego tytułu.

Należy jednak pamiętać, że za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w Ustawie zasiłek, o którym mowa w art 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych nie przysługuje. Zasiłek dodatkowy jest zatem o tyle dodatkowy, że nie jest wliczany do okresu zasiłkowego, o którym wspomniano powyżej. Nie można natomiast “kumulować” poboru zasiłków.

Podziel się wpisem z innymi:
Kamil Modrzyk
kamil.modrzyk@iurator.com


Nasza strona używa Cookies aby działać lepiej. Możesz wyłączyć ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki.