Sektorowy plan kontroli UODO na rok 2020.

Działając na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził plan kontroli sektorowych na rok 2020. Lista podmiotów objętych planem na rok 2020 jest dość krótka i obejmuje:

1) organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym;
2) banki;
3) podmioty korzystające z systemu zdalnego odczytu wodomierzy (tzw. Inteligentne liczniki).

W odniesieniu do banków kontrola obejmować będzie przetwarzanie danych osobowych w związku ze sporządzaniem kopii/skanów dokumentów tożsamości klientów i potencjalnych klientów, natomiast w odniesieniu do podmiotów korzystających z inteligentnych liczników (w szczególności korzystające z tego typu urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) kontrola dotyczyć będzie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z tego typu systemu.

W porównaniu do aktualnego sektorowego planu kontroli, sektorowy plan kontroli na rok 2019 był znacząco szerszy w zakresie podmiotów i samego przedmiotu kontroli, obejmując m.in.:
– system identyfikacji i monitoringu odpadów;
– sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez spółdzielnie mieszkaniowe rejestru członków;
– przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego w szkołach, placówkach oświatowych czy u pracodawców, którzy zdecydowali się na jego wprowadzenie;
– profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym;
– przetwarzanie danych w związku z rekrutacją;
– przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji praw pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Podziel się wpisem z innymi:
Kamil Gral
kamil.gral@iurator.com


Nasza strona używa Cookies aby działać lepiej. Możesz wyłączyć ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki.